UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng
Ngày 19/05/2022

Sáng ngày 12/5, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực, chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án đào tạo lao động); Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh (Quyết định số 07).

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/672f97f01d4565fec35e76e4b21c57a9-20220519073317-e.jpg

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Videos/3aa16a7ad8906b50082fe6d730e4e6e7-20220519074221-e.mp4

 

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/683d75e7a7d7431d9d9d35c2416575e2-20220519073738-e.jpg

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại cuộc họp.

Vụ mùa năm 2022, Thái Bình phấn đấu gieo cấy 76.500ha, năng suất đạt 60 tạ/ha trở lên; sử dụng các giống lúa có chất lượng cao, phù hợp với thị trường tiêu thụ, có tính chống chịu khá với bệnh bạc lá. Lúa vụ xuân sẽ thu hoạch muộn hơn so với cùng kỳ nhiều năm từ 10 – 15 ngày, do đó phải khẩn trương thu hoạch lúa xuân, làm đất kịp thời để đáp ứng được thời vụ của sản xuất vụ mùa; phấn đấu gieo cấy lúa mùa xong trước 25/7, trong đó có khoảng 18.000 – 20.000ha cấy trước ngày 5/7 tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ấm. Đối với sản xuất cây màu, toàn tỉnh phấn đấu trồng 17.000ha cây màu hè, hè thu; 37.000ha trở lên cây vụ đông.

Về đề án đào tạo lao động, mục tiêu đến năm 2025, hỗ trợ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp kết hợp văn hóa trung học phổ thông đạt 4.500 học sinh/năm; 550 học sinh, sinh viên/năm được đào tạo nghề theo chương trình chất lượng cao; 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia; đến năm 2030, 1.200 học sinh, sinh viên/năm được đào tạo nghề theo chương trình chất lượng cao... 9 nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra, trong đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 2 cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các trường trung cấp, trường cao đẳng công lập kinh phí đầu tư cơ sở vật chất; hỗ trợ phát triển đào tạo lao động có kỹ năng nghề và đào tạo nhân lực theo chương trình chất lượng cao.

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/80e24129d9a456e9f85e21031d0b60eb-20220519073936-e.jpg

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tại cuộc họp.

Đối với dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 07, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung với các nội dung: bổ sung quy định về hạn mức trong trường hợp giao đất ở để thực hiện việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở; bổ sung quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp; sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa theo từng loại đất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp phối hợp với các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; phấn đấu giành thắng lợi vụ xuân cả về năng suất, chất lượng lúa gạo.

Thông qua đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương có cơ chế, giải pháp mở rộng diện tích cơ giới hóa khâu gieo cấy, hạn chế tình trạng gieo thẳng; rà soát, bố trí cơ cấu giống lúa bảo đảm năng suất, giá trị sản xuất đồng thời có giải pháp tiêu thụ sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm lịch thời vụ; tiếp tục mở rộng các mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX năm 2021, xây dựng, thực hiện có hiệu quả các mô hình năm 2022 tạo giá trị gia tăng trong lĩnh vực trồng trọt.

Về đề án đào tạo lao động, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, đồng thời tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp sử dụng lao động về nhu cầu nhân lực để hoàn thiện đề án trong đó phải lượng hóa được mục tiêu trong từng lĩnh vực, phù hợp chiến lược phát triển nguồn nhân lực của quốc gia; dự báo được nhu cầu lao động thời gian tới, đề xuất phương án cơ cấu lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thống nhất với đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 07, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định mới thay thế Quyết định số 07 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ Quyết định số 07; giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu quy định về hạn mức trong trường hợp giao đất ở để thực hiện việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 14
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác