KẾ HOẠCH: Tuyên truyền phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Tỉnh
Ngày 19/05/2022

KẾ HOẠCH: Tuyên truyền về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân cần lưu ý các hướng dẫn an toàn sau:
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/gpox0hspv0u-ujfg26-huong-dan-ky-nang-an-toan-truoc-sat-lo-dat-20220519081415-e.jpg
 
 
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/gpox0hspv0u-ujfg26-huong-dan-ky-nang-an-toan-truoc-sat-lo-dat-20220519081415-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 14
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác