Hội nghị tập huấn hòa giải viên cơ sở cụm 4 xã ( xã Quỳnh Hoa - xã Quỳnh Thọ - xã Quỳnh Minh - xã Quỳnh Hội )
Ngày 11/05/2022

     Hội nghị tập huấn hòa giải viên cơ sở cụm 4 xã ( xã Quỳnh Hoa - xã Quỳnh Thọ - xã Quỳnh Minh - xã Quỳnh Hội ) 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/hoi-nghi-tap-huan-hoa-giai-vien-co-so-2022-20220511015845-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 18
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác