Giáo dục
18/10/2021
“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”(1). Đó không chỉ là sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp cách mạng, vun trồng cái gốc để sự nghiệp của cha anh luôn được phát triển mà còn là tầm nhìn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với hiện tại và tương lai bền vững của nước nhà.
26/11/2020
Nằm trong top đầu đại học thế giới, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thường có những bài toán khó, thử thách cả giáo viên