Công văn Hỏa tốc số 469/UBND-PYT về việc Tuyên truyền, rà soát đối tượng và tổ chức tiêm chủng Vắc xin phòng Covid -19
Ngày 19/05/2022

Công văn Hỏa tốc số 469/UBND-PYT về việc Tuyên truyền, rà soát đối tượng và tổ chức tiêm chủng Vắc xin phòng Covid -19.

 
 
 
 
 
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/a1-20220519092502-e.jpg
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/a2-20220519092504-e.jpg
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/a3-20220519092502-e.jpg
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/a4-20220519092503-e.jpg
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/a5-20220519092502-e.jpg
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/a6-20220519092503-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 12
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác